Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej
w Kongres Nowoczesnej Dystrybucji
za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 18 listopada 2019 r.
Informacja o przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji będzie przesłana drogą mailową.

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Redakcja (wymagane)

Dział (wymagane)

Typ akredytacji (wymagane)

Akceptuje Regulamin

 • Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
  • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • posiadania ważnej legitymacji dziennikarskiej.
 • Pierwszeństwo w przyznaniu akredytacji mają osoby, które opublikują materiały promujące Kongres przed dniem 18 października 2019 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie akredytacji drogą mailową.
 • Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w dniu Kongresu w punkcie rejestracji przeznaczonym dla mediów przed wejściem na salę kongresową.
 • Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
 • Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „PRESS”. Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

wilczynska@fundacjadystrybucji.pl

Sheraton Grand
Warsaw

ul, Bolesława Prusa 2,
00-493 Warszawa
Tel: +48224506100